Ramazan Karakaş
Dernek Başkanı
İmran Pekpay
Başkan Yardımcısı, Yönetim kurulu üyesi
Şevki Öztürk
Sekreter, Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Osman Özgür
Sayman, Yönetim Kurulu Üyesi
Makbule Saban
Yönetim Kurulu Üyesi